מכון טוהר ראשון מגיש:

המרכז העולמי לטהרת המשפחה
בנשיאות חכם ניסים נפתלי שליט"א

0
ערים בישראל
0 +
אלפי הרצאות
0
קהילות בחו"ל
0
שנות עשייה
0
שפות שונות

הרב הראשי לישראל הרב יצחק יוסף שליט"א -
בסיור מיוחד! באתר המקוה

גדולי ורבני ישראל - בברכות מיוחדות להצלחת המקוה

מרן הרב חיים קנייבסקי זצ"ל - בדברי ברכה
לרגל בניית המקוה

הרב הראשי לישראל
הרב יצחק יוסף שליט"א
בסיור מיוחד! באתר המקוה

גדולי ורבני ישראל בברכות
מיוחדות להצלחת המקוה

מרן הרב חיים קנייבסקי זצ"ל -
בדברי ברכה לרגל בניית המקוה

המכון העולמי ל'טוהר ראשון'

פה בונים את המקוה המפואר ביותר בארץ!

המהפכה כבר כאן! המקוה החדש שלנו מציע חווית טבילה אחרת לגמרי.

בשכונת 'פרס נובל' בראשון לציון החלו בבניית מקוה טהרה מפואר לטהרת המשפחה היהודית בארץ ישראל.

זוהי בשורה מיוחדת עבור שמחת הכלה ומשפחתה שאנו גם מציעים אולם עבור חגיגת ה'חינה' לפני הטבילה במקוה. ובאירוע אנו מביאים רבנית וזמרת.

הכול על מנת להפיק שלא יישכח בערב מיוחד זה.

מצב בניית המקוה
בתאריך ר"ח כסלו תשפ"ג

מצב בניית המקוה בתאריך ר"ח טבת תשפ"ג

מצב בניית המקוה בתאריך ר"ח כסלו תשפ"ג

מצב בניית המקוה בתאריך ר"ח חשוון תשפ"ג

מחדל!!
מבט אווירי על שכונות המערב בראשון לציון
בהם יש רק מקוה אחד!

הפרוייקט החל בחודש אדר בבניית השלד!

המקוה המפואר והמהודר בארץ

בניית מקוואות

פיקוח כשרותי

מערך הסברה
לחיזוק הטהרה

תפריט נגישות